Night People Group Oy:n [Night Lite]-sovelluksen loppukäyttäjäehdot

Night People Group Oy:n Night Lite / Chaos -sovelluksien loppukäyttäjäehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Night People Group Oy:n (”Palveluntarjoaja”) Night Lite ja Chaos-sovelluksien (”Sovellus”) käyttöä. Käyttöehdot sitovat sinua ja sisältävät tärkeää tietoa sinun (”Käyttäjä”) ja Palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista, joten pyydämme sinua perehtymään niihin tarkoin.

Palveluntarjoaja on Suomen kaupparekisteriin merkitty yritys ja sen Y-tunnus on 23970624. Palveluntarjoajan yhteystiedot ovat: Night People Group Oy, Iso Puistotie 1 00140 Helsinki, puhelin 020 7759300, sähköposti info@nightlite.fi

 1. Sopimus ja siihen sovellettavat ehdot

Käyttäjän ladatessa Sovelluksen laitteelleen tai käyttäessä Sovellusta syntyy sitova sopimussuhde Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä näissä Käyttöehdoissa kuvatuin ehdoin. Näin syntyvä Sopimus syrjäyttää Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset mahdolliset muut Sovellusta koskevat sopimukset.

Nämä Käyttöehdot eivät millään tavoin rajoita Käyttäjän pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia. Siltä osin kuin nämä Käyttöehdot olisivat tällaisen lainsäädännön kanssa ristiriidassa, sovelletaan kyseistä lainkohtaa.

 1. Sovellus ja sen käyttö

Sovellus on Palveluntarjoajan tuottama mobiilisovellus, jonka tarkoituksena on toimittaa, personoida ja kehittää Palveluntarjoajan tuotteita sekä asiakaskokemusta. Sovellusta käytetään tarjousten tekemiseen, markkinoinnin kohdentamiseen ja sen mittaamiseen. Sovelluksen avulla on myös mahdollista ostaa jäsenyys Palveluntarjoajan kanta-asiakasohjelmaan. Sovelluksen käyttö edellyttää yhteensopivaa laitteistoa ja toimivaa Internet-yhteyttä. Sovellus on saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmän matkapuhelimiin ja tabletteihin.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Sovellusta vain näiden Käyttöehtojen ja soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan käyttämättä Sovellusta tavalla, joka aiheuttaisi haittaa tai vahinkoa kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjä vastaa yksin kaikista Sovelluksen käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista mukaan lukien Käyttäjän Internet-yhteyden tai teknisten laitteiden käytön aiheuttamista kustannuksista.

 1. Jäsenyyden ostaminen sovelluksen kautta

Jäsenyyden hankkiminen

Käyttäjällä on mahdollisuus Sovelluksen kautta liittyä Palveluntarjoajan kanta-asiakasohjelmaan ostamalla jäsenyyden (”Jäsenyys”).

Käyttäjä maksaa Jäsenyyden edellyttämän maksun Palveluntarjoajan hyväksymillä maksutavoilla. Hyväksytyt maksutavat ja eri jäsenyysvaihtoehtojen hinnat ilmoitetaan tarkemmin Sovelluksessa. Jäsenyys tulee maksaa käyttäen suomalaisia verkkopankkeja tai yleisempiä maksukortteja.

Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias Jäsenyyden ostamishetkellä. Riippuen Käyttäjän valitsemasta jäsenyysmallista, Jäsenyys on voimassa yhden (1) kalenterivuoden tai yhden (1) kuukauden Jäsenyyden ostopäivästä lukien, jonka ajanjakson jälkeen Jäsenyys jatkuu automaattisin vuosi- tai kuukausiveloituksin.

Jäsenyyden oston peruuttamisoikeus

Käyttäjällä on neljäntoista (14) päivän Jäsenyyden oston peruuttamisoikeus. Käyttäjän on tehtävä Palveluntarjoajalle peruuttamisilmoitus lähettämällä sähköpostia Palveluntarjoajan näiden Käyttöehtojen alussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Neljäntoista (14) päivän kuluessa Jäsenyyden ostamisesta tehdyn peruuttamisilmoituksen myötä Palveluntarjoaja palauttaa Käyttäjälle Jäsenyyden ostohinnan. Käyttäessään peruuttamisoikeuttaan Käyttäjän tulee sähköpostilla lähettää Palveluntarjoajalle seuraavat tiedot:

 • Vastaanottaja: Night People Group Oy, Iso Puistotie 1 00140 Helsinki
 • Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni sopimuksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista: NPG kanta-asiakkuuden ostaminen.
 • Tilauspäivä
 • Kuluttajan nimi
 • Kuluttajan osoite
 • Päiväys

Jäsenyyden irtisanomisoikeus

Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa neljäntoista (14) päivän peruuttamisoikeuden jälkeen irtisanoa ostamansa kuukausiperusteinen Jäsenyys. Maksullisen jäsenyyden irtisanominen tulee tehdä vuorokautta ennen jäsenyyden päättymispäivää. Jäsenyyden voi irtisanoa sovelluksessa kohdassa Jäsenyystiedot ja Lopeta jäsenyys tai sähköpostitse näiden Käyttöehtojen alussa annettuun sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen hyvittämään irtisanomiskuukauden jäsenhintaa Käyttäjälle. Jäsenyyden ollessa kuukausiveloitusperusteinen Käyttäjällä on oikeus nauttia jäseneduista sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin irtisanomisilmoitus on annettu.

Vuosiveloitusperusteisen Jäsenyyden osalta ensimmäinen jäsenyysvuosi on luonteeltaan määräaikainen. Ensimmäisen vuosiperusteisen jäsenkauden jälkeen Jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Jäsenyys sähköpostitse. Toistaiseksi voimassa olevan Jäsenyyden irtisanomisen osalta Palveluntarjoaja hyvittää Käyttäjälle käyttämättömät Jäsenyyden kalenterikuukaudet.

 1. Lippujen ostaminen sovelluksen kautta

Lippujen ostaminen

Käyttäjällä on mahdollisuus Sovelluksen kautta ostaa ennakkolippuja osaan sovelluksen ravintoloihin.

Käyttäjä maksaa ennakkolippua edellyttämän maksun Palveluntarjoajan hyväksymillä maksutavoilla. Hyväksytyt maksutavat ja lippujen hinnat ilmoitetaan tarkemmin Sovelluksessa. Ennakkolippu tulee maksaa käyttäen suomalaisia verkkopankkeja tai yleisempiä maksukortteja.

Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias ennakkolipun ostamishetkellä. Kuitti tilauksesta toimitetaan käyttäjän sähköpostiin jolla hän on sovellukseen kirjautunut. Liput tulee käyttää niille tarkoitettuna päivänä eikä niitä voi myydä tai lähettää eteenpäin. Evätty pääsy ravintolaan johtuen käyttäjän huonosta kunnosta, käytöksestä tai iästä ei oikeuta lippujen palauttamiseen.

Lippujen palauttaminen

Night Litella ostetut ennakkoliput on mahdollista palauttaa ainoastaan, jos tapahtuma peruuntuu tai siirtyy toiselle päivälle. Palautuspyyntöjen käsittelyaika on 14 päivää. Palautuspyynnöt tulee lähettää osoitteeseen info@nightlite.fi seuraavien tietojen kanssa:

 • Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni ostoksen, joka koskee seuraavan palvelun suorittamista: Ennakkolipun ostaminen
 • Tilauspäivä
 • Kuluttajan nimi
 • Kuluttajan osoite
 • Päiväys
 1. Juomien ostaminen sovelluksen kautta

Juomien ostaminen

Käyttäjällä on mahdollisuus Sovelluksen kautta ostaa juomia osassa sovelluksen ravintoloissa.

Käyttäjä maksaa tilauksen edellyttämän maksun Palveluntarjoajan hyväksymillä maksutavoilla. Hyväksytyt maksutavat ja juomien hinnat ilmoitetaan tarkemmin Sovelluksessa. Juomat tulee maksaa käyttäen suomalaisia verkkopankkeja tai yleisempiä maksukortteja.

Käyttäjän tulee olla vähintään 18-vuotias juomien ostamishetkellä. Ennen juomien luovuttamista tarkistetaan käyttäjän henkilöllisyys sekä hänen yleinen kuntonsa. Juomia ei myydä jos käyttäjä on liian päihtynyt, jolloin tilaus perutaan eikä tapahtumasta veloiteta käyttäjältä.

Tilauksen peruuttaminen

Epäonnistuneen tilauksen voi peruuttaa tiskillä näyttämällä sovellusta ja kyseistä tilausta.

 1. Käyttöoikeus sovellukseen; immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän oikeuden asentaa Sovellus ja käyttää sitä näiden Käyttöehtojen mukaisesti rajattomalla määrällä laitteita Sopimuksen ollessa voimassa. Käyttäjä ei saa luovuttaa tai alilisensoida käyttöoikeuttaan kenellekään muulle.

Käyttäjä ei saa käyttää Sovellusta kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ei myöskään saa muokata tai kopioida Sovellusta tai sen osaa, ellei Palveluntarjoaja erikseen anna tähän lupaa.

Kaikki oikeudet Sovellukseen, sen lähdekoodiin sekä Sovelluksen teksteihin ja kuviin kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen konserniyhtiöille tai näiden lisenssinantajille. Käyttäjä ei Sopimuksen nojalla saa mitään käyttö- tai omistusoikeutta edellä mainittujen tahojen tavaramerkkeihin, patentteihin tai muihin immateriaalioikeuksiin edellä kuvattu Sovelluksen rajoitettu käyttöoikeus pois lukien.

 1. Käyttäjän tietosisältö

Siltä osin kuin Käyttäjä syöttää tai lisää Sovellukseen tietoa (”Käyttäjän Tietosisältö”), sovelletaan seuraavaa:

 • Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle, sen konserniyhtiölle sekä näiden alihankkijoille rajoitetun, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen ja rojaltivapaan oikeuden käyttää Käyttäjän Tietosisältöä Sovelluksen ja siihen liittyvien muiden Palveluntarjoajan palveluiden tuottamiseen; ja
 • Käyttäjä vakuuttaa, ettei Käyttäjän Tietosisältö loukkaa kenkään kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia.

Palveluntarjoajalla on Sopimuksen päätyttyäkin oikeus säilyttää ja käyttää sellaista Käyttäjän Tietosisältöä, joka on tallentunut varmistusnauhoille tai muulle varmistuslaitteelle.

 1. Henkilötietojen käsittely

Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että Palveluntarjoaja osana Sovelluksen ja/tai siihen liittyviä muita palveluiden tuottamista ja tarjoamista voi käsitellä henkilötietoja tietosuojaselosteensa (”Tietosuojaseloste”) mukaisesti.

Ellei Tietosuojaselosteessa todeta muuta, Käyttäjä antaa myös nimenomaisen suostumuksensa siihen, että myös Palveluntarjoajan alihankkijat ja palveluntarjoajat voivat käsitellä Käyttäjän henkilötietoja Sovelluksen ja/tai siihen liittyvien palvelujen tuottamiseksi ja tarjoamiseksi.

 1. Linkit ja viittaukset kolmansien palveluihin

Vaikka Sovellus sisältäisi linkkejä tai muita viittauksia kolmansien osapuolien verkkosivustoihin tai muihin palveluihin, tämä ei millään tavoin tarkoita, että Palveluntarjoaja vastaisi tai ottaisi vastatakseen tällaisten sivustojen tai palveluiden tietosisällöstä tai niiden toiminnasta.

 1. Vastuu Sovelluksen toiminnasta

Sovellus ja sen tietosisältö tarjotaan täysin ”sellaisena kuin se on” -ehdoin. Palveluntarjoaja tai sen konserniyhteisöt eivät näin ollen ota mitään vastuuta Sovelluksen oikeasta tai häiriöttömästä toiminnasta, sen tietosisällöstä, siitä että se mahdollisesti voisi loukata jotain kolmannen oikeutta tai muista vastaavista seikoista.

Sovelluksen ja sen käyttö tapahtuu siten täysin Käyttäjän omalla vastuulla.

Edellä sanottua ei kuitenkaan sovelleta siltä osin kuin jotain muuta seuraa soveltuvasta pakottavasta lainsäädännöstä.

 1. Vastuunrajoitus

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Palveluntarjoaja ei vastaa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Sovelluksen käytöstä tai sen estymistä mistä tahansa syystä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Sovelluksen käytön Käyttäjän laitteille mahdollisesti aiheuttamista vahingoista, mukaan lukien mahdollisista virustartunnoista tai vastaavista aiheutuneista vahingoista.

Palveluntarjoajan korvausvastuu Käyttäjää kohtaan rajoittuu kuitenkin kaikissa tilanteissa aina enintään Käyttäjän Sovelluksesta maksamaan hintaan tai yhteen (1) Euroon, kumpi on suurempi. Käyttäjä sitoutuu olemaan vaatimatta Palveluntarjoajalta muita korvauksia ja luopuu mahdollisesta oikeudestaan muuhun vahingonkorvaukseen.

Selvyyden vuoksi todetaan vielä, että edellä sanottu vastuunrajoitus myös koskee seuraavia:

 • kaikkea Sovelluksen toimintaa sekä Sovelluksen kautta mahdollisesti käytettävissä olevia palveluita;
 • väitettyjä sopimus-, takuu-, sitoumus- tai vastaavia rikkomuksia sekä muita oikeudenvastaisia tekoja;
 • tilanteita, joissa Sovelluksen korjaus, korvaaminen tai hyvittäminen ei täysin korvaa Käyttäjän kärsimää vahinkoa; ja
 • tilanteita, jossa Palveluntarjoajat on tiennyt tai sen olisi tullut tietää vahingon mahdollisuudesta.

Edellä sanottu vastuunrajoitus ei kuitenkaan sovellu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti aiheutettuun vahinkoon taikka vastuuseen kuolemantapauksista tai henkilövahinkoihin.

 1. Suhde sovelluskauppoihin ja niiden ylläpitäjiin
 • Sovellusta voidaan jakaa erilaisten sovelluskauppojen (”Sovelluskauppa”) kautta. Sovelluskauppojen ja niiden ylläpitäjien osalta sovelletaan muiden ehtojen lisäksi seuraavaa:
 • Sopimus ja Käyttöehdot eivät sido Sovelluskaupan ylläpitäjää eivätkä se tai sen konserniyhtiöt ole Sopimuksen osapuolia;
 • Sovelluskaupan ylläpitäjä ja sen konserniyhtiöt ovat kuitenkin sopimuksen ns. kolmannen osapuolen edunsaaja, eli ne voivat suhteessa Käyttäjään suoraan vedota tähän Sopimukseen ja Käyttöehtoihin;
 • Sovelluskaupan ylläpitäjä ei ota vastuuta Sovelluksesta, sen ominaisuuksista tai sen toiminnasta, eikä se vastaa Sovelluksesta tuotevastuu- tai kuluttajaoikeuslainsäädännön nojalla;
 • Sovelluskaupan ylläpitäjä, laitevalmistaja ja verkko-operaattori eivät miltään osin vastaa tuen tai ylläpidon tarjoamisesta Sovellukselle;
 • Sovelluskaupan ylläpitäjä ei ole vastuussa, mikäli Sovellus jostain syystä loukkaisi kolmannen osapuolen oikeutta; ja
 • Sovelluskauppa voi tarjota mekanismin, jolla Käyttäjä voi vaatia mahdollisen kauppahinnan hyvitystä Sovelluskaupan omien ehtojen mukaisesti.
 1. Sopimuksen voimaantulo ja päättyminen

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen Sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä Käyttöehdot, ladatessa Sovelluksen laitteeseensa tai käyttäessä Sovellusta. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Sovellusta sitoutumatta Sopimukseen.

Sopimus on voimassa kunnes Palveluntarjoaja tai Käyttäjä erikseen irtisanoo sen lähettämällä kirjallisen irtisanomisilmoituksen toisen osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen. Käyttäjä voi myös milloin tahansa lopettaa Sovelluksen käytön poistamalla sen laitteestaan, mutta Sopimus jää kuitenkin voimaan kunnes se irtisanotaan edellä sanotun mukaisesti.

Palveluntarjoaja ja Käyttäjä voivat myös purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli syyllistyy olennaiseen sopimusloukkaukseen.

Mikäli Sopimuksen voimassaolo päättyy mistä tahansa syystä, on Käyttäjän välittömästi lopetettava Sovelluksen käyttö ja poistettava se kaikilta laitteiltaan.

 1. Vientikiellot

Sovellus saattaa sisältää sellaisia komponentteja joiden maastavientiä Euroopan unionin, Yhdysvaltain tai muun maan lainsäädäntö rajoittaa.

Käyttäjä vakuuttaa näin ollen, ettei hän oleskele tai asu sellaisessa maassa, jonka osalta Yhdysvallat on asettanut vientikieltoja tai sellaisessa maassa, jonka Yhdysvallat on määritellyt ”terrorismia tukevaksi valtioksi”. Edelleen Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän itse ole millään Yhdysvaltain rajoitettujen tai kiellettyjen osapuolten luettelossa.

Vastaavasti Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän oleskele tai asu sellaisessa maassa tai vie Sovellusta sellaiseen maahan, joihin Sovellusta ei saa viedä Euroopan unionin kaksikäyttö-, vienti- tai muun lainsäädännön perusteella.

Käyttäjä sitoutuu muiltakin osin noudattamaan kaikkia Sovellukseen soveltuvia teknologian vientiä koskevia lakeja ja rajoituksia.

 1. Muita ehtoja

Palveluntarjoaja voi muuttaa Sopimusta ja näitä Käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Sovelluksessa ja/tai verkkosivuillaan kohtuullisen ajan kuluessa ennen uusien ehtojen voimaantuloa. Mikäli Käyttäjä jatkaa Sovelluksen käyttämistä uusien ehtojen voimaantulon jälkeen, katsotaan hänen hyväksyneen ehtomuutoksen osaksi Sopimusta.

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus lopettaa Sovelluksen tarjoaminen tai päivitysten tarjoamisen siihen.

Palveluntarjoaja voi siirtää Sopimuksen tai osan siitä kolmannelle taholle ilman etukäteistä ilmoitusta Käyttäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai osaa siitä kolmannelle taholla ilman Palveluntarjoajan etukäteen kirjallisesti antamaa suostumusta.

 1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Sovellukseen, sen käyttöön ja tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä ja periaatteita.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä johdu muuta, kaikki Sovellukseen, sen käyttöön ja tähän Sopimukseen liittyvät riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Euroopan unionin alueella asuvilla kuluttajilla on kuitenkin aina oikeus nostaa edellä sanottuihin riitoihin liittyvä kanne oman kotipaikkansa tuomioistuimessa. Euroopan unionissa asuvilla kuluttajilla on myös oikeus saattaa edellä sanottuihin asioihin liittyvät riidat paikalisen kuluttajariitalautakuntansa käsiteltäviksi (www.kuluttajariita.fi). Kuluttaja-asiakas voi halutessaan käynnistää erimielisyyden ratkaisun myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR) kautta (http://ec.europa.eu/odr).

© 2021 Copyright Night People Group / Design & development: Nórr Design