Tietosuojaseloste Night People Group Oy

Night People Groupin asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Night People Group Oy (y-tunnus 2397062-4 )
Iso Puistotie 1
00140 Helsinki

Puh. 020 7759 300 (Arkisin klo 9.00-17.00)
Jollei erillistä tietosuojaselostetta ole muun Night People Group-konserniin kuuluvan yhtiön
toimesta julkaistu, Night People Group Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien
yhtiöiden puolesta henkilörekistereitä pitää Night People Group Oyn.

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Antti Raunio
Night People Group Oy
Iso Puistotie 1, 00140 Helsinki
Puh. 020 7759 300 (Arkisin klo 9.00-17.00)
Email: antti.raunio@npg.fi

Rekisterin nimi
Night People Groupin asiakasrekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella sekä kanta-asiakasohjelman jäsenyyttä
koskevan sopimuksen täytäntöön panemiseksi ja sitä edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn
suoramarkkinointitarkoitukseen antaman suostumuksen perusteella.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään Night People Groupin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden sekä kanta-asiakasohjelman ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen
konserniyhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien sekä asiakasyritysten suoramainontaan, kohdennettuun suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Night People Groupin yritystietorekisterin päivittämiseen.

Rekisterin sisältämät tiedot
Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, ikä, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammatti
• käyttäjän tai yhteyshenkilön nimi
• asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot,
kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät
myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden
ja tarjottujen etujen käytöstä
• tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista
• tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
• käyttäjän ostohistoria
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
Rekisterin tietoja voidaan käyttää anonyymina (henkilöä ei voida yksilöidä) asiakkaiden verkkomainonnan kohdentamiseen evästeillä. Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä , Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n
tietokannasta, Trafista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen luovutus
Night People Group voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Night People Group voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä tai luovuttamista. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä
käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Night People Group huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta
lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

Kielto- ja tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus kieltää henkilötietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista henkilötietojen käsittelyperuste huomioiden ilmoittamalla siitä Night People Groupille puhelimitse asiakaspalvelun numeroon 020 7759 300; kirjeitse osoitteeseen Night People Group Oy Iso Puistotie 1, 00140 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@npg.fi.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä voi olla tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä itseään koskevat henkilötiedot sekä siirtää kyseiset henkilötiedot järjestelmästä toiseen. Henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa voit olla kirjeitse yhteydessä alla mainittuun osoitteeseen:
Night People Group Oy
Iso Puistotie 1
00241 Helsinki
Tarkastuspyyntö tai tietojen siirtopyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä

© 2022 Copyright Night People Group / Design & development: Nórr Design